Dokumentation
 

HjemVi kan...Dokumentation 
Dokumentation:

Eksempel på vores dokumentation:
- Tekst og beregninger leveres i Word og/eller i Excel:
- Opgaveformulering.
- Tidsplan.
- Dimensioneringsgrundlag.
- Kvalitetssikring.
- Drifts- og vedligeholdelses vejledning.
- Beskrivelse af anlæg
- Overensstemmelseserklæring plus CE-mærkning.
- Kredsskemaer levers i PC Schematic:
- Effektkredse og styrestrømskredse.
- Diverse lister.
- Tegninger og skitser.
- Sekvensdiagram.
- Flowdiagram
- Komponentplacering og lignende
- PLC-program leveres i det aktuelle format.
- HMI/Scada-løsning levers i det aktuelle format.
- Dokumentationen afleverer vi på en CD-rom, med dertil hørende filer